Výroční valná hromada

Srdečně zveme všechny členy na výroční valnou hromadu, která se koná 27. ledna 2018 v 17:00 hodin NA ZBROJNICI !!!

Program jednání:
⦁    Zahájení a schválení programu, volba návrhové komise
⦁    Zpráva o činnosti a hospodaření sboru za rok 2017
⦁    Zpráva revizní komise
⦁    Předání ocenění
⦁    Diskuze, zdravice hostů
⦁    Návrh plánů činnosti SDH na rok 2018
⦁    Volba delegátů na výroční valnou hromadu okrsku 24.2.2018 na Pulčinách
⦁    Usnesení
⦁    Závěr a občerstvení